Winkelwagen 0
0,00 €

There are no items matching the selection.

Algemene verkoopsvoorwaarden


Inhoud


Artikel 1 – Bedrijfsidentiteit

Wij zijn

Carrefour Belgium nv
Olympiadenlaan 20
1140 Brussel

Contactformulier: Contacteer ons via het contacformulier

Telefoonnummer: 0800 9 10 11

Ondernemingsnummer: 0448.826.918

Artikel 2 – Toepassingsgebied
 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding tussen de onderneming Carrefour Belgium (hieronder ‘verkoper’) en de consument (elke natuurlijke persoon die voor niet-professionele doeleinden op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt en die een contract op afstand met het bedrijf aangaat, hierna ‘Koper’) via de website www.webshop.carrefour.eu (hieronder ‘Website’).
 2. Het leveringsadres dat de Koper ingeeft, moet zich in België bevinden. We leveren niet buiten België.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de klant minstens 18 jaar zijn. Indien u nog geen 18 bent, wordt u verzocht uw ouders of voogd te raadplegen alvorens een bestelling te plaatsen.
 4. Door de Carrefour Belgium-Website te gebruiken en/of een bestelling te plaatsen, aanvaard je deze algemene verkoopvoorwaarden en alle rechten en plichten zoals ze op de Website vermeld staan.
 5. Bij de bevestiging van je bestelling of ten laatste bij de levering, sturen we je een kopie van onze algemene verkoopvoorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken, wat we dan ook aanraden. In de bevestigingsmails vind je een link naar de voorwaarden.
 6. Wanneer er naast de algemene verkoopvoorwaarden nog andere specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan geldt het voorgaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Bij tegenstrijdige algemene verkoopvoorwaarden kan de Koper altijd een beroep doen op de meest gunstige toepasselijke bepaling.
 7. Carrefour Belgium behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen. We vragen je dus om regelmatig de Website te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen. De algemene verkoopvoorwaarden zijn diegene die van kracht zijn op de Website op de datum van de bestelbevestiging van de Koper.
Artikel 3 – Aanbiedingen en oorsprong van contracten
 1. Als een aanbieding geldig is voor een beperkte periode of onder bepaalde voorwaarden, zijn de productaanbiedingen en de prijzen op het de Website geldig zoals daarop zichtbaar en beschikbaar zijn. Carrefour Belgium stelt alles in het werk om te garanderen dat het hele producten- en dienstengamma beschikbaar is zoals aangegeven op de Website. Het zou kunnen dat een product niet beschikbaar is op het moment waarop de bestelling wordt klaargemaakt. Als dat het geval is, leveren we de producten later, binnen de 30 dagen.
 2. Onze aanbieding bevat een volledige, precieze beschrijving van de aangeboden producten en de bestelmethode. De beschrijving is gedetailleerd genoeg om de aanbieding correct te evalueren. Als we afbeeldingen gebruiken, zijn die in principe een trouwe weergave van de aangeboden producten. Niettemin zijn ze enkel informatief, niet contractueel. Hoewel Carrefour Belgium alles doet om het product zo getrouw mogelijk voor te stellen, kan het niet garanderen dat de afbeelding op je scherm exact overeenkomt met de bestelde producten. De producten van Carrefour Belgium kunnen dus enigszins van de afbeeldingen verschillen. De afbeeldingen van de producten zijn louter decoratief en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen. Hoewel Carrefour Belgium alles doet om zo precies mogelijk te zijn, kunnen de maat, het gewicht, de inhoud, de afmetingen en maten op de Website enigszins afwijken. Door die verschillen kan de prijs ietwat schommelen.
 3. Je bestelling is volledig en het contract gaat in wanneer je je bestelling bevestigt via e-mail en wij de goedkeuring van je transactie ontvangen hebben van de uitgever van je krediet- of debetkaart. Wanneer de bestelling bevestigd is, kan de Koper ze niet meer annuleren of wijzigen.We aanvaarden de volgende betaalmiddelen: Visa, Mastercard, Bancontact, Maestro. We aanvaarden geen ecocheques. We zijn niet aansprakelijk bij vertragingen van de levering en/of niet-levering van je bestelling als de vertragingen te wijten zijn aan het weigeren van de betaling door de uitgever van je kaart. We aanvaarden of behandelen geen enkele bestelling zonder geldige betaling op naam van de (geregistreerde) kaarthouder. Carrefour Belgium behoudt zich de mogelijkheid voor om de bestelling niet te bevestigen bij niet-betaling van een vorige bestelling, lopende geschillen over betalingen, problemen met de ontvangen bestelling, onvolledige bestelling, voorzienbare problemen met de levering van het product of herinneringsprocedure voor een of meerdere bestelde producten.
 4. Om een product te kopen, moet je het toevoegen aan je winkelmandje. Vervolgens vul je het formulier in met je persoonlijke gegevens en je facturatiegegevens. In de laatste stap van het bestelproces zie je een samenvattende pagina die je vraagt om onze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden en je betaling te bevestigen door op de knop ‘Betalen’ te klikken.
Artikel 4 – Herroepingsrecht
 1. Bij elke aankoop van goederen of diensten heb je 15 kalenderdagen om het contract in te trekken. De 15 dagen gaan in op het moment dat het product geleverd wordt op het adres dat de klant heeft opgegeven of bij het aflopen van het contract. Tijdens die periode mag je je bestelling kosteloos en zonder reden terugzenden. Na de terugzending van de bestelling of beëindiging van het contract betalen we je de volledige aankoopprijs terug met hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt voor de aanvankelijke transactie.
 2. Je kan, je bestelling gratis terugsturen door contact op te nemen met onze Dienst Na Verkoop op het mailadres info@carrefoursavdnv.be of via telefoon op het nummer 04/289.96.82. Terugsturen zal gebeuren via onze partner Henrotte. Wil je je herroepingsrecht correct en snel inroepen? Dan kan je het beschikbare formulier opsturen samen met je te retourneren producten door het label op doos te kleven.
 3. We kunnen de terugbetaling uitstellen tot we de goederen hebben ontvangen of tot de Koper een bewijs van verzending heeft geleverd, naargelang welk tijdstip eerst valt.
 4. Tijdens die herroepingstermijn raden we je aan om het product voorzichtig te behandelen en het niet uit te pakken of te gebruiken behalve als dat nodig is om te evalueren of je het product al dan niet wilt houden. Als je een beroep doet op je herroepingsrecht, vragen we je om het product terug te sturen in goede staat, met alle geleverde accessoires en - in de mate van het mogelijke - in zijn originele verpakking met alle documenten (aankoopbewijs en bestel- of leveringsbon) conform onderstaande instructies. Je bent aansprakelijk voor enige waardevermindering van de producten die het gevolg is van je behandeling van het product anders dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.
 5. Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht kan je je herroepingsrecht niet gebruiken:
  • Bij levering van producten die vervaardigd zijn volgens de specificaties van de consumenten of als de producten duidelijk bestemd zijn voor een specifieke persoon.
  • Bij levering van producten die kunnen bederven of snel vervallen.
  • Bij levering van verzegelde audio- of video-opnames of software die na de levering zijn opengemaakt.
  • Bij de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarover het bedrijf geen controle heeft die zich kunnen voordoen tijdens de herroepingstermijn.
  • Bij de levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk gemengd worden met andere producten.
  • Bij de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs bij de afsluiting van het verkoopscontract werd overeengekomen, waarvan de levering pas na 30 dagen mag plaatsvinden en waarvan de echte waarde afhangt van marktschommelingen waarover het bedrijf geen controle heeft.
  • Bij dienstencontracten nadat de dienst volledig geleverd is als de uitvoering is gebeurd met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument die ook erkent dat hij zijn herroepingsrecht verliest wanneer de onderneming de dienst volledig geleverd heeft. Dit impliceert , bijvoorbeeld, dat indien de installatiedienst (of enige welke andere dienst vermeld in artikel 8 hierna) reeds uitgevoerd werd en dat u uw herroepingrecht wenst uit te oefenen op de goederen die reeds aan u werden geleverd, u geen terugbetaling verkrijgt voor de reeds uitgevoerde installatiedienst. Uw herroepingrecht voor een van de diensten vermeld in artikel 8 kan enkel uitgevoerd worden indien deze dienst niet reeds uitgevoerd werd.
  • Bij de levering van een dagblad of een magazine, behalve voor abbonnementscontracten van die publicaties.
  • Bij de levering van digitale inhoud zonder een fysiek medium als de uitvoering begonnen is met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument die ook erkent dat hij zo zijn herroepingsrecht verliest.
  • Contracten van gokspelen, loterijen
  • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (zijn onder meer opgenomen in deze uitzondering: hygiëne-, schoonheids-, gezondheidsproducten, ondergoed, lingerie, zwemkledij, voedingsmiddelen of producten in contact met voedingsmiddelen)
Artikel 5 - Prijs
 1. Tijdens de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd, behalve door prijswijzigingen als gevolg van gewijzigde btw-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief taksen, belastingen en diensten. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan. Mogelijk rekenen we kosten aan voor de levering (niet inbegrepen in de prijzen op de Website). In dat geval brengen we je daarvan op de hoogte voor je je bestelling bevestigt. De communicatiekosten als gevolg van het gebruik van de Website of eventuele kosten van de telefonische communicatie zijn niet inbegrepen in de productprijzen en blijven voor de rekening van de Koper.
 3. Carrefour Belgium neemt alle redelijke maatregelen om te garanderen dat de productprijzen correct worden opgenomen in het systeem. Maar er staan heel wat producten op de Website en het is niet onmogelijk dat, ondanks de inspanningen van Carrefour Belgium, bij sommige producten op de Website een verkeerde prijs staat. Carrefour Belgium vergoedt het verschil tussen zijn prijzen en die van de concurrentie (in de winkel of op de Website) of die van andere winkels van de Carrefour-groep niet tenzij anders vermeld. Wanneer na een foutieve invoering van gegevens door een druk- of rekenfout aanzienlijk lagere prijzen dan de gangbare prijzen worden geadverteerd, betaalt de Koper de laagste prijs, behalve als die prijs onredelijk is en dus helemaal geen verband houdt met de echte waarde van het bestelde product. In dat laatste geval wordt de bestelling geannuleerd, zelfs als ze automatisch werd bevestigd door de verkoper. De Koper wordt zo snel mogelijk verwittigd zodat hij, als hij dat wilt, een nieuwe bestelling tegen correcte prijs plaatsen.
Artikel 6 – Betaling
 1. Je kan betalen met de betaalmiddelen die op onze Website staan weergegeven.
 2. Om te garanderen dat de online betaling veilig verloopt en dat je persoonlijke gegevens beveiligd zijn, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie op het internet. Je hebt geen speciale software nodig om te betalen met SSL. Een SSL-verbinding herken je aan het sloticoontje in je statusbalk.
 3. De overdracht van risico en eigendom gebeurt wanneer we de goederen aan de Koper leveren. De bestelde producten blijven in elk geval de eigendom van Carrefour Belgium zolang de Koper de bestelling nog niet volledig heeft betaald. Bestelde maar niet volledig betaalde producten leveren we niet.
Artikel 7 – Conformiteit en garantie
 1. We doen al het nodige op dat onze producten voldoen aan je bestelling en aan de normale verwachtingen die je kan hebben, rekening houdend met de specificaties van het product en dat deze conform zijn aan alle wetten die gelden op het moment van je bestelling.
 2. Bovendien geniet je van een wettelijke garantie van 2 jaar op de producten aangekocht via onze Webshop.
  De wettelijke garantie is niet van toepassing:
  • Indien defecten te wijten zijn aan een normale slijtage van het product
  • Indien defecten het gevolg zijn van externe oorzaken
  • Op indirecte en onvoorzienbare schade, indien veroorzaakt door een product met een conformiteitsgebrek
  • Voor defecten veroorzaakt wegen het niet naleven van de onderhoudsvoorschriften opgesteld door de fabrikant of wegens wijzigingen of aanpassingen aangebracht in strijd met de instructies van de fabrikant
  • Voor defecten veroorzaakt door een slecht of verkeerd gebruik van het product (zoals abnormale slijtage ten gevolge van een niet – aangepast gebruik)
 3. Om een beroep te doen op die garantie, moet de Koper de gebreken doorgeven aan onze Dienst Na Verkoop (via het mailadres info@carrefoursavdnv.be of via telefoon op het nummer 04/289.96.82) en dit binnen een termijn van twee maanden nadat hij ze heeft opgemerkt of had moeten opmerken. Binnen die twee maanden moet hij het product terugsturen via onze logistieke partner Henrotte.
  Carrefour Belgium heeft geen verantwoordelijkheid t.o.v. de Koper als:
  • de Koper de producten niet heeft gebruikt waarvoor ze bestemd zijn;
  • het product aangepast, bewerkt of hersteld is;
  • het product beschadigd is door de Koper, al dan niet met opzet;
  • het product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normaal gebruik.
 4. Naast de wettelijke garanties die Carrefour Belgium moet bieden (zie hierboven), hebben sommige producten op de Website een fabrieksgarantie die in duur varieert naargelang het product en het merk. De fabrieksgarantie wordt dus niet toegekend door Carrefour Belgium maar rechtstreeks door de fabrikant.
  Carrefour Belgium vraagt dus aan de Koper om de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het product en de precieze voorwaarden van de fabrieksgaranties van de producten grondig te lezen. De garanties worden geleverd met het product en kan je in de meeste gevallen raadplegen op de Website van de fabrikant. Om gebruik te kunnen maken van de fabrieksgarantie kan de Koper rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant of met Carrefour Belgium.
  Carrefour Belgium kan echter in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat de fabrikant zijn garantie niet zou willen toepassen, indien deze buiten het toepassingsgebied van de wettelijke garantie valt.
Artikel 8 – Levering en uitvoering
 1. De leveringen vinden plaats in België op het leveringsadres dat bij de bestelling werd doorgegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om te controleren of zijn gegevens correct zijn ingegeven voor hij zijn bestelling bevestigt. De Koper is verantwoordelijk voor alle vormen van schade die het gevolg is van onjuiste, misleidende of onvolledige informatie.
 2. Als het bestelde product in voorraad is, wordt het binnen de 1 à 4 werkdagen na de bestelling geleverd, m.a.w. bij het aanvangen van het contract of de ontvangst van de bevestigingse-mail. De artikelen die niet in voorraad zijn, worden binnen de 30 dagen geleverd. De leveringsdatum staat vermeld in de bestelbevestiging.
 3. Als we niet op tijd kunnen leveren, brengen we je daar altijd van op de hoogte voor de voorziene leveringsdatum. Als we je niet op tijd verwittigen, heb je het recht om je bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval betalen we je binnen de 14 dagen na de annulering terug.
 4. De verzending van je bestelling gebeurt op ons risico. Je moet je dus geen zorgen maken over artikelen die onderweg verloren gaan. De terugzending van producten die je niet wilt houden binnen de 15 dagen na de aankoop gebeurt altijd op je eigen risico, tot op het moment van de terugname door onze logistieke partner Henrotte.
 5. Als de door ons geleverde artikelen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenkomen met de artikelen op de leveringsbon of niet overeenkomen met de artikelen die je hebt besteld, moet je ons dat zo snel mogelijk melden, binnen de 3 dagen. Daarna moet je de goederen binnen de 15 dagen na levering terugsturen.
  Daarvoor moet je onze Dienst Na Verkoop contacteren via het mailadres info@carrefourdnvsav.be of via telefoon op het nummer 04/289.96.82. We zijn in geen geval verantwoordelijk voor schade als gevolg van een laattijdige levering van de bestelling of van het niet leveren van de transporteur. Onze verantwoordelijkheid is beperkt tot de waarde van de producten waarvan bewezen is dat de klant ze niet heeft ontvangen.
 6. Carrefour Belgium kan de ontvangst van een colli alleszins bewijzen, zoals met een ondertekende leveringsborderel van de transporteur of met vermoedens.
 7. Bij levering van de bestelling zit een leveringsbon.
Artikel 9 – Duur
 1. De algemene verkoopvoorwaarden gelden voor de tijd die nodig is om de gevraagde goederen en diensten te leveren, tot hun garantie vervallen is.
Artikel 10 – Overmacht
 1. Bij overmacht zijn we niet gebonden aan onze verplichtingen ten opzichte van de andere partij. In dat geval hebben we het recht om onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht of om je bestelling definitief te annuleren.
 2. Met overmacht bedoelen alle omstandigheden buiten onze wil om waardoor we onze verplichtingen gedeeltelijk of helemaal niet kunnen nakomen. Die omstandigheden zijn onder andere: staking, lock-out, arbeidsgeschillen, brand, technische incidenten, stroompannes, storingen bij gebruikte netwerken, (telecommmunicatie)-verbindingen of communicatiesystemen en/of de niet-beschikbaarheid van onze Website, geen of laattijdige levering van leveranciers of andere derde partijen en geen toestemming van de autoriteiten.
 3. Bepaalde directe of indirecte impacten en gevolgen van de Covid-19 pandemie zouden als gevallen van overmacht kunnen beschouwd worden in die zin dat ze de uitvoering van de verplichtingen door de Verkoper zouden kunnen verhinderen of vertragen.
Artikel 11 – Intellectuele eigendom
 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom gelinkt aan de geleverde informatie, de communciatie of andere verklaringen betreffende de producten en/of de Website eigendom zijn van Carrefour Belgium, zijn onderaannemers of andere rechthebbenden.
 2. De namen en logo’s van de Website, de verkoper en de namen van gerelateerde bedrijven (waaronder de winkels van de Carrefour-groep) die vernoemd worden op de Website zijn namen en merken beschermd door nationale en internationale wetten. De rechten van de gebruiker, de reproductierechten en de intellectuele rechten van de Website zijn exclusief eigendom van de verkoper, een van zijn filialen of een derde partij. Ze mogen niet gereproduceerd of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van de verkoper, een van zijn filialen of een betrokken derde partij.
 3. De Koper mag de intellectuele eigendomsrechten zoals in dit artikel beschreven niet gebruiken, wijzigen of bijvoorbeeld reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carrefour Belgium, zijn onderaannemers of andere rechthebbenden.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid

De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de computerinstallatie van de Koper veroorzaakt door het gebruik van de Website. Noch de verkoper noch de filialen kunnen aansprakelijk gesteld worden voor een onderbreking - zelfs tijdelijk - van de dienstverlening op de Website. De Website kan hyperlinks bevatten naar andere Websites waarover de verkoper geen technische of inhoudelijke controle heeft. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van materiële of andere fouten wat betreft de informatie (meer bepaald de prijzen) op de Website.

De productinformatie mag enkel voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Elk onwettig gebruik vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Carrefour Belgium nv. Die is geldig voor de reproductie, wijziging, vertaling, opslag, behandeling en afbeelding van de inhoud van de databanken of andere elektronische systemen en media. De onwettige reproductie of afbeelding van afzonderlijke delen van de inhoud of van volledige complete pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Je mag de informatie op de Website enkel kopiëren of downloaden voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik.

Artikel 13 – Klachtenprocedure
 1. Natuurlijk hopen we dat al onze klanten altijd 100% tevreden zijn. Heb je toch een klacht? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier https://support.carrefour.eu/hc/nl of telefonisch op het nummer 0800 9 10 11. We behandelen je klacht binnen de 24 uur.
  Ontevreden ondanks onze inspanningen? Contacteer de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de handel: www.ombudsmanvoordehandel.be.
  Bij grensoverschrijdende geschillen kunt u terecht bij het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie via de link: http://ec.europa.eu/odr.Dat is een klachtenplatform dat door de EU werd opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa. Deze instantie treedt op als scheidsrechter om zo een oplossing te bieden. Het platform is grensoverschrijdend, gebruiksvriendelijk en meertalig.
 2. Enkel het Belgische recht is van toepassing op alle contracten met onze klanten, waar ze ook wonen. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit aanbiedingen van Carrefour Belgium zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken, met name die van Brussel.
Artikel 14 – Registratie/Een account aanmaken

Het registratie- en bestelproces wordt uitgebreid beschreven in de FAQ die je kunt raadplegen op de Website. De Koper kan zijn vragen ook stellen aan de klantendienst op het nummer 0800 9 10 11 of via het contactformulier https://support.carrefour.eu/hc/nl.
Bij een eerste bestelling moet de Koper zich registreren. Bij de registratie vragen we aan de Koper om de nodige informatie door te geven voor de levering van de bestelde producten. Het is belangrijk dat hij een volledig en juist adres in België doorgeeft waar de goederen geleverd kunnen worden. De Koper moet erover waken dat hij de informatie bij de registratie strikt vertrouwelijk houdt. De Koper is als enige aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn account, en dat tot zijn account wordt gedeactiveerd.

De Koper verbindt zich ertoe om correcte en volledige informatie door te geven bij de registratie en om de verkoper te informeren van elke wijziging. De Koper is aansprakelijk voor alle vormen van schade die het gevolg is van onjuiste, misleidende of onvolledige informatie. De Koper is ook als enige aansprakelijk voor het gebruik van het wachtwoord en voor de volledigheid en correctheid van de gegevens die hij ingeeft bij het aanmaken van zijn gebruikersnaam. Elke vorm van fraude of misbruik kan gerechtelijk vervolgd worden door Carrefour Belgium nv.

De verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om een registratie, een bestaande account en geplaatste bestellingen te weigeren of in te trekken, zonder opgave van reden, als er aanwijzingen van fraude, oplichting of niet-conform gebruik van de Website wordt vastgesteld.

Artikel 15 – Bescherming van uw persoonsgegevens

De volgende categorieën van persoonlijke gegevens: contactgegevens, identificatie en authenticatie gegevens, consumptiegewoonten, gedragsgegevens, geluidsopnames, video/beeld en locatiegegevens worden verwerkt door Carrefour Belgium N.V., op basis van deze overeenkomst, als verantwoordelijke voor de verwerking, als ook door Decathlon Belgium NV, Henrotte SA en Field Resource als onderaannemers, in het kader van het beheer van deze dienst (verwerking, transmissie en levering van uw bestelling), en dit, in overeenstemming met de privacyverklaring van Carrefour Belgium N.V. die u kan terugvinden op https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur van het gebruik van uw account. Na het beëindigen van uw account worden uw persoonlijke gegevens 3 maanden bewaard. Sommige van uw persoonlijke gegevens zullen echter 2 jaar worden bewaard om de levering van producten te kunnen bewijzen en om eventuele statistieken te kunnen verwerken (na anonimiseren van de gegevens). Facturen worden om juridische redenen 7 jaar bewaard. Na deze periode worden uw gegevens definitief verwijderd.

Het feit dat u gebruik wenst te maken van uw recht tot verwijdering, zoals vermeld in de privacyverklaring, verhindert Carrefour Belgium NV niet om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. (bv.: wettelijke garantie). In het kader van deze wettelijke verplichtingen worden de hiervoor benodigde gegevens niet verwijderd.

Carrefour Belgium N.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden overmaken, uitgezonderd in geval van uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van u. Wij willen hierbij benadrukken dat Decathlon, Henrotte, Field Resource en hun onderaannemers niet als derden worden beschouwd voor de uitvoering van deze dienst.

Carrefour Belgium N.V. zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om de gegevens confidentieel te behandelen.

U kan uw andere rechten uitoefenen (van toegang, rectificatie, restrictie, oppositie of schrapping) door contact op te nemen met Carrefour Belgium N.V. :

 • via ons contactformulier (https://support.carrefour.eu/hc/nl)
 • via telefoon op het nummer 0800 9 10 11
 • of schriftelijke op het adres : Carrefour Belgium – Klantendienst – Olympiadenlaan 20 – 1140 Brussel

Gelieve te noteren dat in geval van oppositie of verwijdering het niet meer mogelijk zal zijn om van deze service gebruik te maken.

Om deze verschillende rechten uit te oefenen, gelieve onze privacyverklaring te willen consulteren via de link : https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy