text.skipToContent text.skipToNavigation

No-Brand  Winter ruitensproeier 5L (-15°C)

4,49
Belastingen en btw inbegrepen

In voorraad

Omschrijving van Winter ruitensproeier 5L (-15°C)

Voor het beschermen van uw ruitersproeier tegen vorst. Tast verven of dichtingen niet aan. - Gebruiksklaar Bevat: METHANOL (200-659-6) en minder dan 5% zeep. R23/24/25 Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid en opname door de mond. S1/2 Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. S36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen); S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S63 Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.Antigifcentrum : 070 245 245- GIFTIG

Meer weten

Belangrijkste punten

Kleur van het product Blauw
Substantie Vloeistof
Geschikt voor Winter
Meer weten

Omschrijving van Winter ruitensproeier 5L (-15°C)

Voor het beschermen van uw ruitersproeier tegen vorst. Tast verven of dichtingen niet aan.

- Gebruiksklaar

Bevat: METHANOL (200-659-6) en minder dan 5% zeep. R23/24/25 Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid en opname door de mond. S1/2 Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. S36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen); S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S63 Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.

Antigifcentrum : 070 245 245

- GIFTIG

Technische kenmerken

Kenmerken

Kleur van het product Blauw
Substantie Vloeistof
Geschikt voor Winter